Biuro Rachunkowe Katarzyna Ganicz Czas wszystko zmienia
menu lewy bok menu gora menu prawy bok

Współpraca

Paweł Jóźwiak - prawnik, specjalista d/s BHP.
Ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, kierunek - Prawo; Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, studia podyplomowe - Rachunkowość Zarządcza i Controlling; Centralny Instytut Ochrony Pracy, studia podyplomowe - Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka   w Środowisku Pracy; Szkołę Główną Służby Pożarniczej - Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej.
Zakres obsługi - pełna obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Monika Mosiewicz - adwokat, Kancelaria Adwokacka.
Ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa; Aplikacja adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, październik 2005 do kwietnia 2008 r.; ślubowanie adwokackie sierpień 2008, prowadzenie Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej od listopada 2008.
Zakres obsługi - sprawy sądowe i pozasądowe w obszarze prawa autorskiego, cywilnego (sprawy ziemskie, spadki, umowy, ochrona dóbr osobistych, prawo prasowe), gospodarczego (umowy, opiniowanie umów, zakładanie spółek, obsługa spółek, zakładanie innych osób prawnych i podmiotów) w tym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci Internet (regulaminy świadczenia usług elektronicznych, sklepów internetowych, ochrona danych osobowych), prawa pracy,  zamówień publicznych, ponadto występowanie jako obrońca w sprawach karnych oraz  prowadzenie spraw podatkowych przed organami skarbowymi, sądami administracyjnymi a także spraw karnoskarbowych.

Tomasz Nowacki - radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego.

Ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa; Aplikacja radcowska prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi; egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem, ślubowanie radcowskie złożone w październiku 2011 roku.
Zakres obsługi - kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie doradztwa we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy jak i występowanie w imieniu przedsiębiorców przed sądami oraz organami podatkowymi i administracyjnymi. Zakres obsługi obejmuje w szczególności prawo cywilne (kontrakty handlowe, dochodzenie wierzytelności i roszczeń odszkodowawczych) prawo handlowe (tworzenie, rejestracja, łączenie, podział, przekształcenia, upadłość, likwidacja spółek), prawo pracy (regulaminy pracy i wynagrodzeń, układy zbiorowe, umowy o zakazie konkurencji, poza pracownicze formy świadczenia pracy, reprezentowanie w sporach z pracownikami), prawo rodzinne, prawo spadkowe.

Prawy pasek
kreska
Biuro
kreska
Oferta
kreska
Zespół
kreska
Partnerzy
kreska
Kontakt
kreska
Menu dol
Projekt i wykonane:
Polimerek

(c) Katarzyna Ganicz

Wykorzystano grafikę z:
Wikimedia Commons
(Źródło i autorzy)
Dolna kreska
Dolna kreska 2